Tìm kiếm
BẢNG GIÁ TOUR NỘI ĐỊA KHÁCH GHÉP ĐOÀN

LỊCH KHỞI HÀNH TOUR HÀNG TUẦN 

 

 

TOUR – TUYẾN

TIÊU CHUẨN

GIÁ

PHƯƠNG TIỆN

Tiền Giang - Khuyến mãi
(1Ngày - 0Đêm) Đi: Xe, về: Xe

Tiêu chuẩn

495.000

Đã bao gồm

Vũng Tàu - Khuyến mãi
(1Ngày - 0Đêm) Đi: Xe, về: Xe

Tiêu chuẩn

495.000

Đã bao gồm

Bình Châu - Hồ Cốc
(1Ngày - 0Đêm) Đi: Xe, về: Xe

Tiêu chuẩn


Đã bao gồm

Cần Giờ - Khuyến mãi
(1Ngày - 0Đêm) Đi: Xe, về: Xe

Tiêu chuẩn

495.000

Đã bao gồm

Đồng Tháp - Gáo Giồng
(1Ngày - 0Đêm) Đi: Xe, về: Xe

Tiêu chuẩn

595.000

Đã bao gồm

Cần Thơ - Khuyến Mãi
(2Ngày - 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe

Đạt chuẩn

1.295.000

Đã bao gồm

KS 4 sao

1.420.000

Đà Lạt- Vườn Dâu - Làng Hoa
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe

Đạt chuẩn

2.188.000

Đã bao gồm

Tiền Giang - Bến Tre
(1Ngày - 0Đêm) Đi: Xe, về: Xe

Tiêu chuẩn

586.000

Đã bao gồm

Vĩnh Long
(1Ngày - 0Đêm) Đi: Xe, về: Xe

Tiêu chuẩn

876.000

Đã bao gồm

Đồng Tháp - Gáo Giồng
(1Ngày - 0Đêm) Đi: Xe, về: Xe

Tiêu chuẩn

750.000

Đã bao gồm

Cần Thơ
(2Ngày - 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe

KS 3 sao

1.698.000

Đã bao gồm

KS 4 sao

2.298.000

Châu Đốc - Long Xuyên
(2Ngày - 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe

KS 2 sao

1.725.000

Đã bao gồm

Tràm Chim - Gáo Giồng
(2Ngày - 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe

Đạt chuẩn

1.668.000

Đã bao gồm

Phú Quốc
(3Ngày - 2Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

Đạt chuẩn

2.488.000

Máy bay

từ

3.380.000

đến

3.876.000

KS 3 sao

2.998.000

KS 4 sao

3.978.000

Châu Đốc - Hà Tiên - Cần Thơ
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe

Đạt chuẩn

3.084.000

Đã bao gồm

KS 4 sao

3.884.000

Châu Đốc - Hà Tiên - Phú Quốc
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay

Đạt chuẩn

5.935.000

Máy bay

từ

693.000

đến

1.655.000

KS 4 sao

7.279.000

Châu Đốc - Hà Tiên - Phú Quốc - Cần Thơ
(6Ngày - 5Đêm) Đi: Xe, về: Xe

Đạt chuẩn

7.450.000

Máy bay

từ

555.000

đến

1.325.000

KS 4 sao

9.330.000

Phú Quốc - Hà Tiên - Cần Thơ
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Xe

Đạt chuẩn

5.935.000

Máy bay

từ

693.000

đến

1.655.000

KS 4 sao

7.862.000

Cần Thơ - Phú Quốc
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay

KS 3 sao

4.696.000

Máy bay

từ

1.342.000

đến

2.980.000

KS 4 sao

6.276.000

Châu Đốc-Hà Tiên-Cà Mau-Bạc Liêu-Cần Thơ
(6Ngày - 5Đêm) Đi: Xe, về: Xe

Đạt chuẩn

5.505.000

Đã bao gồm

KS 4 sao

6.305.000

Vĩnh Long - Rạch Giá - Cà Mau - Cần Thơ
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe

Đạt chuẩn

3.862.000

Đã bao gồm

Vĩnh Long - Rạch Giá - Cà Mau - Cần Thơ
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Xe

Đạt chuẩn

3.862.000

Máy bay

từ

720.000

đến

1.325.000

Châu Đốc-Hà Tiên-Cà Mau-Bạc Liêu-Cần Thơ-Phú Quốc
(8Ngày - 7Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay

Đạt chuẩn

8.503.000

Máy bay

từ

1.342.000

đến

2.980.000

KS 4 sao

10.283.000

Cần Giờ - Duyên Hải
(1Ngày - 0Đêm) Đi: Xe, về: Xe

Tiêu chuẩn

722.000

Đã bao gồm

Bình Châu
(1Ngày - 0Đêm) Đi: Xe, về: Xe

Tiêu chuẩn

699.000

Đã bao gồm

Vũng Tàu
(1Ngày - 0Đêm) Đi: Xe, về: Xe

Tiêu chuẩn

630.000

Đã bao gồm

Vũng Tàu - Long Hải
(2Ngày - 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe

KS 2 sao

1.544.000

Đã bao gồm

KS 3 sao

1.738.000

Côn Đảo
(3Ngày - 2Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

KS 3 sao

2.995.000

Máy bay

từ

3.267.000

đến

3.300.000

Phan Thiết - Tà Cú ( ks 3*+4*+Resort 3*+4* )
(2Ngày - 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe

KS 3 sao

1.398.000

Đã bao gồm

KS 4 sao

1.793.000

Resort 3 sao

1.798.000

Resort 4 sao

2.132.000

Phan Rang
(3Ngày - 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe

KS 3 sao

2.729.000

Đã bao gồm

KS 4 sao

3.262.000

Phan Thiết - Hải đăng Kê Gà - Lâu Đài Vang RD
(2Ngày - 1Đêm) Đi: Xe, về: Xe

KS 3 sao

1.398.000

Đã bao gồm

Resort 3 sao

1.798.000

Resort 4 sao

2.132.000

Nha Trang 1: Dốc Lết - Suối Hoa Lan
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe

KS 2 sao

2.792.000

Đã bao gồm

KS 3* loại 2

3.292.000

KS 3* loại 1

3.692.000

KS 4 sao

4.412.000

KS 5 sao

8.592.000

Nha Trang - 2
(3Ngày - 3Đêm) Đi: Xe, về: Tàu

KS 2 sao

2.598.000

Tàu hỏa

720.000Đã bao gồm

KS 3* loại 2

3.058.000

KS 3* loại 1

3.458.000

KS 4 sao

4.172.000

KS 5 sao

7.492.000

Nha Trang - 3
(3Ngày - 3Đêm) Đi: Tàu, về: Tàu

KS 2 sao

2.022.000

Tàu hỏa

1.440.000

KS 3* loại 2

2.222.000

KS 3* loại 1

2.422.000

KS 4 sao

2.932.000

KS 5 sao

5.125.000

Nha Trang - 4
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay

KS 2 sao

2.702.000

Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

KS 3* loại 2

3.202.000

KS 3* loại 1

3.602.000

KS 4 sao

4.312.000

KS 5 sao

8.502.000

Nha Trang - 5
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

KS 2 sao

2.562.000

Máy bay

từ

1.738.000

đến

3.310.000

KS 3* loại 2

3.062.000

KS 3* loại 1

3.362.000

KS 4 sao

4.182.000

KS 5 sao

8.362.000

Nha Trang - 6 ( khách tập trung tại ks Nha Trang )
(3Ngày - 2Đêm) Đi: Máy bay, về: Xe

KS 2 sao

2.064.000

Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

KS 3* loại 2

2.397.000

KS 3* loại 1

2.664.000

KS 4 sao

3.310.000

KS 5 sao

5.564.000

Nha Trang - 7 ( tour mới )
(3Ngày - 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe

KS 2 sao

2.204.000

Đã bao gồm

KS 3* loại 2

2.537.000

KS 3* loại 1

2.804.000

KS 4 sao

3.450.000

KS 5 sao

5.704.000

Nha Trang - 8
(3Ngày - 2Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay

KS 2 sao

2.064.000

Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

KS 3* loại 2

2.397.000

KS 3* loại 1

2.664.000

KS 4 sao

3.310.000

KS 5 sao

5.564.000

Đà Lạt-Thác Giang Điền-Đường hầm điêu khắc
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe

KS 2 sao

2.626.000

Đã bao gồm

KS 3* loại 2

2.966.000

KS 3* loại 1

3.246.000

KS 4* loại 2

3.526.000

KS 4* loại 1

3.966.000

Đà Lạt - 2
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay

KS 2 sao

2.516.000

Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

KS 3* loại 2

2.856.000

KS 3* loại 1

3.136.000

KS 4* loại 2

3.416.000

KS 4* loại 1

3.856.000

Đà Lạt - 3
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

KS 2 sao

2.360.000

Máy bay

từ

1.738.000

đến

3.310.000

KS 3* loại 2

2.700.000

KS 3* loại 1

2.980.000

KS 4* loại 2

3.360.000

KS 4* loại 1

3.700.000

Đà Lạt -4 (khách tập trung tại ks Đà Lạt )
(3Ngày - 2Đêm) Đi: Tuỳ chọn, về: Xe

KS 2 sao

1.768.000

Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

KS 3* loại 2

1.994.000

KS 3* loại 1

2.180.000

KS 4* loại 2

2.401.000

KS 4* loại 1

2.694.000

Đà Lạt - 5
(3Ngày - 2Đêm) Đi: Xe, về: Xe

KS 2 sao

2.068.000

Đã bao gồm

KS 3* loại 2

2.294.000

KS 3* loại 1

2.480.000

KS 4* loại 2

2.651.000

KS 4* loại 1

2.944.000

Đà Lạt - 6 (khách tập trung tại ks Đà Lạt)
(3Ngày - 2Đêm) Đi: Tuỳ chọn, về: Xe

KS 2 sao

1.768.000

Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

KS 3* loại 2

1.994.000

KS 3* loại 1

2.180.000

KS 4* loại 2

2.401.000

KS 4* loại 1

2.694.000

Nha Trang - Đà Lạt - 1
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Xe, về: Xe

KS 2 sao

3.480.000

Đã bao gồm

KS 3* loại 2

4.135.000

KS 3* loại 1

4.545.000

KS 4 sao

5.230.000

Nha Trang - Đà Lạt - 2
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay

KS 2 sao

3.360.000

Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

KS 3* loại 2

4.015.000

KS 3* loại 1

4.425.000

KS 4 sao

5.110.000

Nha Trang - Đà Lạt - 3
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

KS 2 sao

3.230.000

Máy bay

từ

1.738.000

đến

3.310.000

KS 3* loại 2

3.885.000

KS 3* loại 1

4.295.000

KS 4 sao

4.980.000

Nha Trang - Đà Lạt - 4
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Xe

KS 2 sao

2.842.000

Máy bay

từ

869.000

đến

1.655.000

KS 3* loại 2

3.278.000

KS 3* loại 1

3.578.000

KS 4 sao

4.077.000

Phan Thiết - Nha Trang - Đà Lạt
(6Ngày - 5Đêm) Đi: Xe, về: Xe

KS 3 sao

6.074.000

Đã bao gồm

KS 4 sao

7.594.000

Phan Thiết - Đà Lạt
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Xe, về: Xe

KS 3 sao

3.656.000

Đã bao gồm

KS 4 sao

4.496.000

Đà Nẵng - Huế - Thiên Đường
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

KS 3 sao

5.078.000

Máy bay

từ

1.352.000

đến

4.340.000

KS 4 sao

6.078.000

Đà Đẵng - Hội An - Huế
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

KS 3 sao

4.178.000

Máy bay

từ

1.352.000

đến

4.340.000

KS 4 sao

5.178.000

Huế - Thiên Đường - Đà Nẵng - Hội An
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

KS 3 sao

5.078.000

Máy bay

từ

1.352.000

đến

4.340.000

KS 4 sao

6.078.000

Huế - Thiên Đường - Đà Nẵng - Hội An
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

KS 3 sao

4.178.000

Máy bay

từ

1.351.000

đến

4.340.000

KS 4 sao

5.178.000

Đà Nẵng - Huế - Thiên Đường
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

KS 3 sao

4.178.000

Máy bay

từ

1.352.000

đến

4.340.000

KS 4 sao

5.178.000

Đà Nẵng - Huế
(3Ngày - 2Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

KS 3 sao

3.278.000

Máy bay

từ

1.541.000

đến

4.340.000

KS 4 sao

4.278.000

Nha Trang - Đà Nẵng - Huế - Thiên Đường
(7Ngày - 6Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay

KS 3 sao

7.865.000

Máy bay

từ

1.541.000

đến

4.340.000

KS 4 sao

9.678.000

Nha Trang - Đà Nẵng - Hội An - Huế
(6Ngày - 5Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay

KS 3 sao

6.965.000

Máy bay

từ

1.541.000

đến

4.340.000

KS 4 sao

8.778.000

Nha Trang - Đà Lạt - Đà Nẵng - Huế - Thiên Đường
(9Ngày - 8Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay

KS 3 sao

9.364.000

Máy bay

từ

1.541.000

đến

4.340.000

KS 4 sao

11.458.000

Nha Trang - Đà Lạt - Đà Nẵng - Huế
(8Ngày - 7Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay

KS 3 sao

8.464.000

Máy bay

từ

1.541.000

đến

4.340.000

KS 4 sao

10.558.000

Đà Lạt - Đà Nẵng - Huế - Thiên Đường
(7Ngày - 6Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay

KS 3 sao

7.522.000

Máy bay

từ

1.541.000

đến

4.340.000

KS 4 sao

8.879.000

Đà Lạt - Đà Nẵng - Huế
(6Ngày - 5Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay

KS 3 sao

6.622.000

Máy bay

từ

1.541.000

đến

4.340.000

KS 4 sao

7.979.000

Nha Trang - Huế - Hà Nội - Sapa
(14Ngày - 13Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay

KS 3 sao

16.364.000

Máy bay

từ

2.772.000

đến

7.297.000

KS 4 sao

20.326.000

Nha Trang - Huế - Hà Nội
(11Ngày - 10Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay

KS 3 sao

12.664.000

Máy bay

từ

2.772.000

đến

7.297.000

KS 4 sao

16.376.000

Nha Trang - Đà Lạt - Huế - Hà Nội - Sapa
(16Ngày - 15Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay

KS 3 sao

17.860.000

Máy bay

từ

2.772.000

đến

7.297.000

KS 4 sao

22.106.000

Nha Trang - Đà Lạt - Huế - Hà Nội
(13Ngày - 12Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay

KS 3 sao

14.160.000

Máy bay

từ

2.772.000

đến

7.297.000

KS 4 sao

18.156.000

Đà Lạt - Huế - Hà Nội - Sapa
(14Ngày - 13Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay

KS 3 sao

16.020.000

Máy bay

từ

2.772.000

đến

7.297.000

KS 4 sao

19.528.000

Đà Lạt - Huế - Hà Nội
(11Ngày - 10Đêm) Đi: Xe, về: Máy bay

KS 3 sao

12.320.000

Máy bay

từ

2.772.000

đến

7.297.000

KS 4 sao

15.578.000

Đà Nẵng - Huế - Hà Nội - Sapa
(12Ngày - 11Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

KS 3 sao

13.726.000

Máy bay

từ

2.600.000

đến

7.297.000

KS 4 sao

16.876.000

Đà Nẵng - Huế - Hà Nội
(9Ngày - 8Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

KS 3 sao

10.026.000

Máy bay

từ

2.600.000

đến

7.297.000

KS 4 sao

12.926.000

Hà Nội - Chùa Hương - Tam Cốc - Hạ Long - Sapa
(9Ngày - 8Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

Đạt chuẩn

9.970.000

Máy bay

từ

2.288.000

đến

5.994.000

KS 3 + 4 sao

11.895.000

KS 4 sao

14.935.000

Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long - Sapa
(7Ngày - 6Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

KS 2 sao

7.698.000

Máy bay

từ

2.228.000

đến

5.994.000

KS 3 sao

7.998.000

KS 4 sao

9.648.000

Hà Nội - Tam Cốc - Hạ Long - Sapa
(8Ngày - 7Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

Đạt chuẩn

8.970.000

Máy bay

từ

2.288.000

đến

5.994.000

KS 3 + 4 sao

10.695.000

KS 4 sao

13.235.000

Hà Nội - Sapa - Hạ Long
(6Ngày - 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

KS 2 sao

7.598.000

Máy bay

từ

2.288.000

đến

5.994.000

KS 3 sao

7.798.000

KS 4 sao

9.348.000

Hà Nội - Hạ Long - Sapa
(7Ngày - 6Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

Đạt chuẩn

7.970.000

Máy bay

từ

2.288.000

đến

5.994.000

KS 3 + 4 sao

9.495.000

KS 4 sao

11.535.000

Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

KS 2 sao

3.998.000

Máy bay

từ

2.228.000

đến

5.994.000

KS 3 sao

4.298.000

KS 4 sao

5.698.000

Hà Nội - Chùa Hương - Tam Cốc - Hạ Long
(6Ngày - 5Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

Đạt chuẩn

5.980.000

Máy bay

từ

2.288.000

đến

5.994.000

KS 3 + 4 sao

7.380.000

KS 4 sao

9.897.000

Lào Cai - Sapa( Tour Mới, Đón Khách Tại Ga )
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Tuỳ chọn, về: Tuỳ chọn

KS 3 sao

3.700.000

KS 4 sao

3.950.000

Hà Nội - Tam Cốc - Hạ Long
(5Ngày - 4Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

Đạt chuẩn

4.890.000

Máy bay

từ

2.288.000

đến

5.994.000

KS 3 + 4 sao

6.180.000

KS 4 sao

8.197.000

Hà Nội - Hạ Long
(4Ngày - 3Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

Đạt chuẩn

3.965.000

Máy bay

từ

2.288.000

đến

5.994.000

KS 3 + 4 sao

4.988.000

KS 4 sao

6.395.000

Hà nội - Sapa - Chùa Hương -Tam Cốc - Hạ Long
(8Ngày - 7Đêm) Đi: Máy bay, về: Máy bay

Đạt chuẩn

8.995.000

Máy bay

từ

2.288.000

đến

5.994.000

KS 3 + 4 sao

11.325.000

KS 4 sao

13.642.000