Tìm kiếm
VISA >> VISA
 • VISA NHẬP CÁC NƯỚC

  • Chia sẽ:
 • BẢNG GIÁ VISA NHẬP CÁC NƯỚC

   

  Loai visa

  Thờigian (Ngày)

  Giá

  (VND)

  Thời hạn lưu trú

  Hình

  Ghi chú

  Lao

   

   

  30 ngay

  1

   

  01

  1.583.000

  Nuoc ngoai

  Campuchia

  02

  1.055.000

  30 ngay

  1

  Du Lich

  02

  1.477.000

  Thương mại

  An Do

  05

  1.646.000

  30 ngay

  3

  QT Vietnam

  06

  2.068.000

  QT Nước Ngoài

  Myanmar

  08

  1.161.000

  30 ngay

  2

  Du Lich

  08

  1.794.000

  75 ngay

  Thuong Mai

  Thai Lan

  02

  1.688.000

  30 ngay

  2

  Trung quốc, đài loan                      

  Singapore

  07

  1.583.000

  15 ngay

  2

  Trung Quoc, Ấn Độ,…

  Ai Cap

  07

  1.899.000

  30 ngay

  2

   

  Srilanka

  07

  2.100.000

  30 ngay

  2

  Lam khan: call

  Pakistan

  07

  3.165.000

  30 ngay

  2

  Call

  Bangladesh

  Call

  Du Bai

  Call

  Malaysia

     07

  1.372.000

  30 ngay

  2

  Trung Quốc

  Đài Loan             

   

   

Các thông tin liên quan