Tìm kiếm
VISA >> VISA
 • VISA HỒNG KÔNG

  • Chia sẽ:
 • VISA HỒNG KÔNG

   

  VIA HONG KONG

  GIÁ TRị

  Lần/7 NGÀY

  GIÁ (VND)

  Thời gian 2 tuần

  Hộ chiếu và 1 hình

  1 tháng

  1 lần

  1.477.000

  1 tháng

  2 lần

  1.583.000

  3 tháng

  1 lần

  1.899.000

  3 tháng

  2 lần

  2.005.000

  Thời gian 4 ngày LV

  Hộ chiếu +1 hình+ giấy xác nhận việc làm+ tài khoản Ngân hàng (Không có TK Ngân hàng + 10 usd

  1 tháng

  1 lần

  1.583.000

  1 tháng

  2 lần

  1.688.000

  3 tháng

  1 lần, 2 lần

  Call

  1 tháng

  1 lần, 2 lần 14 ngày

  Call

   

Các thông tin liên quan