Tìm kiếm
VÉ QUỐC NỘI >> VÉ QUỐC NỘI
 • LỊCH BAY CỦA VIỆT NAM AIRLINES

  Lịch bay này chỉ có giá trị tham khảo. Để xem lịch bay và giá cước cho một ngày cụ thể
  Quý khách vui lòng liên hệ: 08.38 847 675 để biết thêm chi tiết
  • Chia sẽ:
 • Lịch bay và giờ bay có thể thay đổi.Ghi chú: Lịch bay này chỉ có giá trị tham khảo. Để xem lịch bay và giá cước cho một ngày cụ thể, Quý khách vui lòng liên hệ: 08.38 847 675 để biết thêm chi tiết 

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    Ban Mê Thuột(BVM) -> Đà Nẵng (DAD)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN338

  17:05

  18:15

  Thứ 2 , 4 , 5 , 7 ,

  AT7

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    Ban Mê Thuột(BVM) -> Hà Nội (HAN)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN270

  20:45

  22:25

  Thứ 3 , 5 , 6 , CN

  A320/F70

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    Ban Mê Thuột(BVM) -> TP.HCM(SGN)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN441

  17:40

  18:40

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  AT7

  VN443

  20:05

  21:05

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ,

  AT7

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    Cà Mau(CAH) -> TP.HCM(SGN)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN/0V9806

  07:35

  08:40

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  AT7

  VN/0V9800

  11:00

  12:05

  Thứ 2 , 4 , 7 ,

  AT7

  VN/0V9802

  15:40

  16:45

  Thứ 2 , 4 , 6 , CN

  AT7

  *VN/0V9800

  10:35

  11:40

  Thứ 3 , 5 , 6 , CN

  AT7

  VN9802

  15:40

  16:45

  Thứ 5 , 7 ,

  AT7

  VN9804

  14:00

  15:05

  Thứ 3 , 6 , 7 , CN

  AT7

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    Nha Trang (CXR) -> Đà Nẵng (DAD)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN334

  07:45

  08:50

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A320

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    Nha Trang (CXR) -> Hà Nội (HAN)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN264

  08:30

  10:10

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A320

  VN266

  15:50

  17:30

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A320

  VN268

  18:50

  20:30

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A321

  VN2644

  09:00

  10:40

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A320

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    Nha Trang (CXR) -> TP.HCM(SGN)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN453

  13:20

  14:15

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A320

  VN455

  16:50

  17:45

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A320

  VN457

  19:20

  20:15

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A321

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    Đà Nẵng (DAD) -> Ban Mê Thuột(BVM)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN339

  19:10

  20:20

  Thứ 3 , 5 , 7 , CN

  AT7

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    Đà Nẵng (DAD) -> Nha Trang (CXR)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN355

  09:40

  10:45

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A320

  VN335

  09:40

  10:45

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A320

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    Đà Nẵng (DAD) -> Hà Nội (HAN)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN314

  12:15

  13:25

  Thứ 2 ,

  B777

  VN316

  16:35

  17:45

  Thứ 2 , 4 , 6 , 7 , CN

  A321

  VN310

  08:05

  09:15

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  B777

  VN318

  20:50

  22:00

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A321

  VN3188

  22:00

  23:10

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 ,

  A320

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    Đà Nẵng (DAD) -> TP.HCM(SGN)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN325

  13:40

  14:50

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A332

  VN323

  11:00

  12:10

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  B777

  VN321

  08:05

  09:15

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A321

  VN327

  18:55

  20:05

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  B777

  VN329

  19:50

  21:00

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A321

  VN3299

  22:00

  23:10

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ,

  A320

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    Điện Biên(DIN) -> Hà Nội (HAN)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN4933

  12:10

  13:10

  Thứ 2 , 4 , 6 ,

  AT7

  VN495

  15:40

  16:40

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  AT7

  VN4953

  08:40

  09:40

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  AT7

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    Đà Lạt(DLI) -> Hà Nội (HAN)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN276

  14:00

  15:40

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A320

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    Đà Lạt(DLI) -> TP.HCM(SGN)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN465

  08:45

  09:35

  Thứ 2 , 4 , 7 ,

  AT7

  VN467

  17:00

  17:50

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A320

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    Hà Nội (HAN) -> Ban Mê Thuột(BVM)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN271

  18:20

  20:00

  Thứ 2 , 4 , 5 , 7 , CN

  A320

  VN317/339

  14:30

  16:20

  Thứ 2 , 4 , 6 , 7 ,

   

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    Hà Nội (HAN) -> Nha Trang (CXR)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN269

  16:20

  18:00

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A320/A321

  VN265

  06:00

  07:40

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A320

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    Hà Nội (HAN) -> Đà Nẵng (DAD)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN311

  06:00

  07:15

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A321

  VN315

  10:05

  11:20

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A321/B777

  VN317

  14:30

  15:45

  Thứ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A321/A332/B772

  VN319

  18:45

  20:00

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A321

  VN313

  20:00

  21:15

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

   

  *VN315

  10:30

  11:45

  Thứ 4 ,

  B772

  VN315*

  12:30

  13:45

  Thứ 7 ,

  B772

  *VN319

  19:00

  20:15

  Thứ 5 ,

  A321

  VN319*

  19:05

  20:20

  Thứ 4 ,

  A321

  VN3199

  20:00

  20:15

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A320

  *VN3199

  20:10

  21:15

  Thứ CN

  A320

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    Hà Nội (HAN) -> Điện Biên(DIN)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN492

  09:40

  10:40

  Thứ 3 , 5 , 7 , CN

  AT7

  VN494

  13:20

  14:20

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  AT7

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    Hà Nội (HAN) -> Đà Lạt(DLI)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN277

  11:30

  13:10

  Thứ 2 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A320/F70

  *VN277

  12:20

  14:00

  Thứ 3 ,

  A320

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    Hà Nội (HAN) -> Huế(HUI)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN241

  07:00

  08:10

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  F70

  VN245

  11:00

  12:10

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A320

  VN247

  17:45

  18:55

  Thứ 2 , 4 , 5 , 6 , 7 ,

  A320/A321

  *VN247

  18:25

  19:35

  Thứ 3 ,

  A321

  VN247*

  17:45

  18:55

  Thứ 2 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A320

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    Hà Nội (HAN) -> TP.HCM(SGN)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN757

  06:30

  08:30

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A321

  VN781

  17:00

  19:00

  Thứ 2 , 4 , 5 , 6 ,

  B777

  VN211

  07:30

  09:30

  Thứ 2 ,

  A320

  VN213

  08:30

  10:30

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 7 ,

  B777

  VN215

  10:30

  12:30

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A333

  VN217

  13:00

  15:00

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  B777

  VN219

  14:20

  16:20

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  B777

  VN223

  15:00

  17:00

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 7 ,

  B777

  VN225

  16:00

  18:30

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A332

  VN227

  18:45

  20:45

  Thứ 2 ,

  B777

  VN231

  19:50

  21:50

  Thứ 2 , 5 ,

  A332

  VN235

  20:30

  22:30

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  B777

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    Hà Nội (HAN) -> Cần thơ(VCA)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN287

  06:30

  08:40

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A321

  VN289

  14:30

  16:40

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A321

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    Hải Phòng(HPH) -> TP.HCM(SGN)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN283

  13:30

  15:30

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A320

  VN281

  08:45

  10:45

  Thứ 2 , 4 , 7 ,

  A320

  VN2833

  19:05

  21:05

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A320

  VN285

  20:35

  22:35

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A320

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    Huế(HUI) -> Hà Nội (HAN)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN244

  13:00

  14:10

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A320

  VN240

  09:00

  10:10

  Thứ 2 , 6 ,

  A321

  VN246

  19:50

  21:00

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A320

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    Huế(HUI) -> TP.HCM(SGN)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN253

  15:30

  16:50

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A320

  VN251

  08:10

  09:30

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A321

  VN255

  20:00

  21:50

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  AT7

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    Phú Quốc(PQC) -> TP.HCM(SGN)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN472

  07:30

  08:35

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  AT7

  VN474

  08:35

  09:40

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  AT7

  VN476

  10:50

  11:55

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  AT7

  VN478

  11:55

  13:00

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  AT7

  VN480

  13:25

  14:30

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  AT7

  VN482

  14:20

  15:25

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  AT7

  VN846

  15:15

  16:20

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  AT7

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    Plây ku(PXU) -> TP.HCM(SGN)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN343

  11:45

  12:50

  Thứ 2 ,

  AT7

  VN449

  14:50

  15:55

  Thứ 3 , 5 , 7 ,

  AT7

  *VN343

  11:05

  12:10

  Thứ 3 , 5 , 7 ,

  AT7

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    Quy Nhơn(QAN) -> TP.HCM(SGN)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN459

  08:30

  09:40

  Thứ 2 , 4 , 7 ,

  A320

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    TP.HCM(SGN) -> Ban Mê Thuột(BVM)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN440

  16:00

  17:00

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  AT7

  VN442

  18:30

  19:30

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ,

  AT7

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    TP.HCM(SGN) -> Cà Mau(CAH)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN9809

  14:00

  15:00

  Thứ 5 , 7 ,

  AT7

  VN9807

  05:55

  06:55

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  AT7

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    TP.HCM(SGN) -> Nha Trang (CXR)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN450

  08:00

  08:55

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

   

  VN454

  15:15

  16:10

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

   

  VN452

  11:35

  12:30

  Thứ 2 , 3 , 4 , 7 , CN

  A320

  *VN452

  13:15

  14:10

  Thứ CN

  A320

  VN452*

  13:30

  14:25

  Thứ 5 , 6 ,

  A320

  VN456

  17:35

  18:30

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A321

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    TP.HCM(SGN) -> Đà Nẵng (DAD)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN320

  06:05

  07:15

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A321

  VN322

  11:30

  12:40

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

   

  VN324

  11:30

  12:40

  Thứ 2 , 3 , 5 , 6 , 7 , CN

  A322/B772

  VN326

  16:00

  17:10

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A332/A333/B772

  VN3288

  20:00

  21:10

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A320

  VN3242

  10:15

  11:25

  Thứ CN

  A320

  *VN324

  13:10

  14:20

  Thứ 4 , CN

  A321

  VN324*

  13:20

  14:30

  Thứ 4 , CN

  A321

  .VN324

  13:20

  14:30

  Thứ 3 , CN

  A321

  VN324.

  13:30

  14:40

  Thứ CN

  A321

  VN328

  17:50

  19:00

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A321

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    TP.HCM(SGN) -> Đà Lạt(DLI)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN464

  07:20

  08:10

  Thứ 3 , 5 , 7 , CN

  A320/AT7

  VN466

  15:25

  16:15

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A320/AT7

  *VN466

  15:25

  16:15

  Thứ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ,

  AT7

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    TP.HCM(SGN) -> Hà Nội (HAN)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN0987

  08:00

  10:30

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  VN900

  06:30

  08:30

  Thứ 4 , 5 , 7 , CN

  A321/B772

  *VN900

  06:30

  08:30

  Thứ 3 , 4 , 6 , 7 , CN

  A321

  VN756

  17:30

  19:30

  Thứ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A321/A332/B772

  VN782

  18:00

  20:00

  Thứ 3 , 5 , 7 , CN

  A321/B772

  VN210

  06:30

  08:30

  Thứ 3 , 6 ,

  A321

  VN900*

  06:55

  08:55

  Thứ 7 ,

  B772

  VN212

  07:30

  09:30

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A320/A333/B772

  VN214

  08:00

  10:00

  Thứ 5 , CN

  A321/A333/B772

  VN216

  09:30

  11:30

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  B772/A320/A333

  *VN216

  11:00

  13:00

  Thứ 6 ,

  A321

  VN218

  10:30

  12:30

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A320/A321/B772

  VN220

  11:30

  13:30

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  B772

  VN224

  14:00

  16:00

  Thứ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A320/A333/B772

  VN226

  15:35

  17:35

  Thứ 3 , 4 , 5 , 7 , CN

  A321/A332/A333/B772

  *VN226

  15:50

  17:50

  Thứ 3 , 5 , 6 ,

  B772

  VN228

  16:30

  18:30

  Thứ 4 , 6 , 7 ,

  A321/A333/B772

  *VN756

  17:30

  19:30

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A321/ A332/B772

  VN782*

  18:00

  20:00

  Thứ 2 , 4 , 6 , CN

  A321/B772

  VN780*

  18:00

  20:00

  Thứ 3 , 5 , 7 ,

  B772

  VN2302

  19:05

  21:05

  Thứ 7 ,

  A321

  VN2184

  19:30

  21:30

  Thứ 7 , CN

  A321

  VN234

  20:10

  22:10

  Thứ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A321/ A332/B772

  VN2366

  21:15

  23:15

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A321

  VN2388

  08:15

  09:30

  Thứ 3 , 5 , 7 , CN

  A321

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    TP.HCM(SGN) -> Hải Phòng(HPH)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VP820

  12:10

  14:10

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  B737

  VN280

  06:00

  08:00

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A320

  VN2802

  15:05

  17:05

  Thứ 3 , 4 , 5 , 7 , CN

  A320

  VN284

  17:50

  19:50

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A320

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    TP.HCM(SGN) -> Huế(HUI)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN250

  06:00

  07:20

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A320

  VN252

  13:20

  14:40

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A320

  *VN252

  13:20

  14:40

  Thứ 7 , CN

  A321

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    TP.HCM(SGN) -> Phú Quốc(PQC)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN473

  05:55

  06:55

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  AT7

  VN475

  07:00

  08:00

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  AT7

  VN477

  09:15

  10:15

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  AT7

  VN479

  10:20

  11:20

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  AT7

  VN481

  11:50

  12:50

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  AT7

  VN483

  12:45

  13:45

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  AT7

  VN487

  13:40

  14:40

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  AT7

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    TP.HCM(SGN) -> Plây ku(PXU)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN342

  06:20

  07:35

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  AT7

  VN2422

  12:50

  14:05

  Thứ CN

  AT7

  VN448

  13:00

  14:15

  Thứ 3 , 5 , 6 , 7 ,

  AT7

  VN3422

  12:50

  14:05

  Thứ CN

  AT7

  VN488

  13:00

  14:15

  Thứ 4 , 6 , 7 , CN

  AT7

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    TP.HCM(SGN) -> Quy Nhơn(QAN)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN458

  06:30

  07:40

  Thứ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A320

  VN462

  06:20

  07:45

  Thứ 5 , CN

  *VN458

  06:30

  08:10

  Thứ 2 ,

  AT7

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    TP.HCM(SGN) -> Tuy Hòa(TBB)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN9814

  13:40

  14:55

  Thứ 2 , 3 , 4 , 6 , CN

  AT7

  *VN 9814

  13:40

  14:55

  Thứ 2 , 3 , 4 , 6 , CN

  AT7

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    TP.HCM(SGN) -> Huế(TTH)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN254

  17:00

  18:20

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A320

  *VN254

  17:40

  19:00

  Thứ CN

  A320

  VN252*

  14:20

  15:40

  Thứ CN

  A320

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    TP.HCM(SGN) -> Chu Lai(VCL)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN9810

  09:20

  11:00

  Thứ 3 , 5 , 6 , CN

  AT7

  *VN 9810

  09:20

  11:00

  Thứ 3 , 5 , 6 , CN

  AT7

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    TP.HCM(SGN) -> Côn Đảo(VCS)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN9801

  09:20

  10:20

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  AT7

  VN9803

  14:00

  15:00

  Thứ 2 , 4 , 6 , 7 ,

  AT7

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    TP.HCM(SGN) -> ĐỒNG HỚI(VDH)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN378

  11:10

  12:45

  Thứ 2 , 4 , 6 ,

  A320

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    TP.HCM(SGN) -> Vinh(VII)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN3742

  06:10

  07:55

  Thứ 3 , 5 , CN

  A321

  *VN3742

  06:10

  08:00

  Thứ 5 ,

  A320

  VN374

  11:40

  13:25

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A320

  *VN374

  13:20

  15:05

  Thứ 7 ,

  A320

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    TP.HCM(SGN) -> Kiên Giang(VKG)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN485

  06:20

  07:10

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  AT7

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    Tuy Hòa(TBB) -> TP.HCM(SGN)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN/0V9815

  15:35

  16:50

  Thứ 2 , 4 , 6 , CN

  AT7

  VN9815

  15:55

  17:10

  Thứ 3 ,

  AT7

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    Cần thơ(VCA) -> Hà Nội (HAN)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN288

  15:40

  17:50

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A321

  VN286

  09:30

  11:40

  Thứ 2 , 5 , 7 , CN

  A321

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    Chu Lai(VCL) -> TP.HCM(SGN)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN9811

  11:40

  13:20

  Thứ 3 , 5 , 6 , CN

  AT7

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    ĐỒNG HỚI(VDH) -> TP.HCM(SGN)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN379

  08:45

  10:20

  Thứ 2 , 4 , 6 ,

  A320

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    Vinh(VII) -> TP.HCM(SGN)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN375

  15:35

  17:20

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  A321

  VN373

  08:45

  10:30

  Thứ 2 , 4 , 7 ,

  A320

   

  [ VIETNAM AIRLINES ]    Kiên Giang(VKG) -> TP.HCM(SGN)

  Số hiệu chuyến bay

  Giờ cất cánh

  Giờ hạ cánh

  Tần suất bay

  Máy bay

  VN484

  10:25

  11:10

  Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN

  AT7

   

Các thông tin liên quan