Tìm kiếm
VÉ QUỐC NỘI >> VÉ QUỐC NỘI
 • BẢNG GIÁ VIETNAMAIRLINES

  • Chia sẽ:
 • GIÁ VÉ VIETNAM AIRLINES CHO HÀNH TRÌNH QUỐC NỘI
  GIÁ VÉ MỘT LƯỢT
  Nơi điNơi đếnHẠNG OHẠNG MHẠNG LHẠNG K
  TP.HCMHÀ NỘI  (HAN)2,244,0002,464,0002,687,0002,981,000
  HẢI PHÒNG (HPH)2,244,0002,464,0002,687,0002,981,000
  VINH (VII)2,244,0002,464,0002,687,0002,981,000
  ĐỒNG HỚI (VDH)2,079,0002,299,0002,464,0002,684,000
  ĐÀ NẴNG (DAD)1,529,0001,749,0001,914,0002,134,000
  HUẾ (HUI)1,529,0001,749,0001,914,0002,134,000
  CHU LAI (VCL) 1,749,000 2,134,000
  PLEIKU (PXU)1,254,0001,364,0001,474,0001,639,000
  BAN MÊ THUỘT(BMV)1,254,0001,364,0001,474,0001,639,000
  QUI NHƠN (UIH)1,529,0001,749,0001,914,0002,134,000
  TUY HÒA (TBB) 1,364,000 1,639,000
  NHA TRANG (NHA)1,254,0001,364,0001,474,0001,639,000
  ĐÀ LẠT (DLI)1,254,0001,364,0001,474,0001,639,000
  CÔN ĐẢO (VCS) 1,364,000 1,639,000
  PHÚ QUỐC (PQC)1,254,0001,364,0001,474,0001,639,000
  RẠCH GIÁ (VKG)979,0001,089,0001,199,0001,309,000
  CÀ MAU (CAH) 1,364,000 1,639,000
   CẦN THƠ (VCA)2,244,0002,464,0002,687,0002,981,000
  PHÚ QUỐC (PQC)2,244,0002,464,0002,687,0002,981,000
  TUY HÒA (TBB)2,244,0002,464,0002,687,0002,981,000
  ĐÀ LẠT (DLI)2,244,0002,464,0002,687,0002,981,000
  BAN MÊ THUỘT (BMV)2,244,0002,464,0002,687,0002,981,000
  NHA TRANG (NHA)2,244,0002,464,0002,687,0002,981,000
  QUI NHƠN (UIH)2,079,0002,299,0002,464,0002,684,000
  PLEIKU (PXU)2,079,0002,299,0002,464,0002,684,000
  HUẾ (HUI)1,529,0001,749,0001,914,0002,134,000
  CHU LAI (VCL)1,529,0001,749,0001,914,0002,134,000
  ĐÀ NẴNG (DAD)1,529,0001,749,0001,914,0002,134,000
  ĐỒNG HỚI (VDH)1,254,0001,364,0001,474,0001,639,000
  VINH (VII)1,254,0001,364,0001,474,0001,639,000
  ĐIỆN BIÊN PHỦ (DIN)1,254,0001,364,0001,474,0001,639,000
  ĐÀ NẴNGĐÀ LẠT (DLI)1,529,0001,749,0001,914,0002,134,000
  HẢI PHÒNG (HPH)1,529,0001,749,0001,914,0002,134,000
  NHA TRANG (NHA) 1,749,0001,914,0002,134,000
  PLEIKU (PXU)1,254,0001,364,0001,474,0001,639,000
  BAN MÊ THUỘT (BMV)1,254,0001,364,0001,474,0001,639,000
  CẦN THƠ (VCA)1,529,0001,749,0001,914,0002,134,000
  VINH (VII)1,254,0001,364,0001,474,0001,639,000
  PHÚ QUỐCRẠCH GIÁ (VKG)979,0001,089,0001,199,0001,309,000
  CẦN THƠ (VCA)979,0001,089,0001,199,0001,309,000
  CẦN THƠCÔN ĐẢO (VCS) 1,089,000 1,309,000
  BM THUỘTVINH (VII)1,529,0001,749,0001,914,0002,134,000

Các thông tin liên quan