Tìm kiếm
THÔNG TIN CẦN BIẾT >> THÔNG TIN CẦN BIẾT
 • QUY ĐỊNH ĐI MÁY BAY KHI MANG BẦU

  • Chia sẽ:
 •                 Đối với các bà bầu dưới 28 tuần tuổi (4 tháng) : Mang sổ khám thai có hiệu lực trong vòng 07 ngày trước ngày khởi hành.

                  Đối với các bà bầu 28-32 tuần tuổi (4 – 4,5 tháng) : khi đi phải mang sổ khám thai và các giấy tờ liên quan có hiệu lực trong vòng 07 ngày trước ngày khởi hành.Nếu pax muốn đi phải làm giấy miễn trừ trách nhiệm ngoài sân bay với sự đồng ý của  thương vụ (nếu có). Trong TH thương vụ cảm thấy bất thường hoặc  thai quá lớn thì có quyền từ chối vận chuyển.

                  Đối với TH từ 32 tuần- dưới 35 tuần (4,5 – 5 tháng) khuyến cáo không bán, trong TH muốn vân chuyển phải có giấy xác nhận bác sĩ đồng ý cho phép đi lại bằng đường hàng không (phê vào sổ khám thai, có hiệu lực trong vòng 07 ngày trước ngày bay).

                  Đối với các bà bầu trên 35 tuần tuổi: thương vụ có quyền từ chối vận chuyển lập biên bản ngoài sân bay.

   

Các thông tin liên quan